Oversettelse og juridisk rådgivning

Vi tilbyr autorisert oversettelse fra tyrkisk til norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk, azerbajansk og russisk og fra de nevnte språk til tyrkisk. Kontakt oss for nærmere informasjon. Ved behov for oversettelse setter vi dere i direkte kontakt med oversetter på det aktuelle språk noe som gjør at dere slipper fordyrende mellomledd.

Som autoriserte tolker og oversettere i det tyrkiske rettsvesen gjennom mange år har vi bred erfaring når det gjelder problemer man som utlending kan møte når man flytter til et nytt land.Dessverre kan man ende opp i situasjoner hvor man har behov for juridisk hjelp. Vi kan hjelpe dere med rådgivning og til å finne dyktige advokater uten at det trenger å koste dere en formue.

For mange er Tyrkia er nytt land og kulturforskjeller og språkbarrierer kan gjøre ting mer kompliserte enn de er hjemme. Hvis du for eksempel har planer om å starte et firma, bli deleier i et eksisterende firma, skal gifte deg eller skilles, vil studere i Tyrkia eller skal gjennom en arveprosess sørg for at du får førstehånds informasjon slik at du kan kjenne dine rettigheter og forpliktelser før du tar viktige valg.

Hvis det er noe du lurer på, kontakt oss så skal vi forsøke å veilede deg på en best mulig måte.